Vår strävan är att använda ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt i all vår verksamhet. Vår strävan är att använda ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt i all vår verksamhet. Vår strävan är att använda ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt i all vår verksamhet. Vår strävan är att använda ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt i all vår verksamhet.
Vår strävan är att använda ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt i all vår verksamhet.

Vår strävan är att använda ett så miljövänligt arbetssätt som möjligt i all vår verksamhet.

Helprint vill försäkra sig om att företaget ur miljösynpunkt fungerar på ett ansvarsfullt sätt genom att bygga, förverkliga och utveckla ett miljösystem i enlighet med ISO 14001-standard. Vi följer principen om kontinuerliga förbättringar och minskar på så sätt vår miljöpåverkan från år till år.Samtidigt har vi förbundit oss till att agera för en renare livsmiljö genom att följa alla gällande lagar och förordningar.

Vår målsättning är att minska uppkomsten av avfall samt onödigt bruk av naturresurser, dock utan att pruta på trycksakernas kvalitet. År 2009 anslöt sig Helprint Oy till Energisparavtalet. Vårt mål är att minska vår energianvändning med 9 % fram till år 2016.

Helprint har rätt att också använda miljömärket Svanen. Svanen garanterar att produkten förorsakar mindre skadliga inverkningar på miljön än övriga motsvarande produkter.

29.4.2009 tilldelades Helprint Oy ursprungscertifikatet Chain-of-Custody och rättigheten att använda sig av PEFC-märket i sina trycksaker. 3.5.2009 tilldelades vi dessutom FSC®-certifikatet. PEFC- och FSC®-märkningarna indikerar att träråvaran som använts vid tillverkningen av trycksaken härstammar från skogar som sköts enligt principen om hållbar utveckling.

Om en trycksak är utrustad med en PEFC- eller en FSC®-märkning betyder den att tryckeriet följer upp och övervakar ursprunget hos det använda pappret genom hela tillverkningsprocessen.

Som det första europeiska djuptryckeriet fick Helprint Oy rätten att använda EU ECOLABEL i tryckta produkter.

Kvalitetsstyrningssystem

Helprint är ett av de första finska tryckerierna som har ett certifierat kvalitetsstyrningssystem. Målsättningen med systemet är att förbättra vår verksamhet till förmån för våra kunder, våra medarbetare, miljön och företaget.Vårt kvalitetsstyrningssystem är ISO 9001 -certifierat. En verksamhet som håller en hög kvalitet betyder att produkternas kvalitet är hög och jämn, att våra kunder får en utmärkt service och att verksamheten är kostnadseffektiv.

Vår arbetshälsovårds- och -skyddsverksamhet är OHSAS 18001-certifierad.