Organisationsförändringar 5.1.2018

Ingenjör Karo Häkkinen har utnämnts till fabrikschef på Helprint Oy fr.o.m. den 5 januari 2018. Häkkinen ska vara ansvarig för att leda och utveckla produktionsverksamheten i Helprint Oy. Häkkinen tillhör ledningsgruppen på Helprint Oy och rapporterar till VD.

Häkkinen har varit anställd på Helprint Oy sedan 1999, först i produktionen och sedan 2003 i olika uppgifter inom produktionsledning och utveckling. Till sin utbildning är Häkkinen högskoleingenjör i maskinteknik. Panu Torniainen fortsätter som VD på Helprint Oy men ska arbeta i fortsattningen mer på CirclePrinters koncernnivå.

Mer information:
Karo Häkkinen
fabrikschef
tel. +358 50 495 9413
karo.hakkinen(at)helprint.fi