Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme  takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat. Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme  takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat. Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme  takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat. Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme  takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat.
Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme  takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat.

Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme  takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat.

Pyrimme kaikessa painotoiminnassamme takaamaan ympäristövastuulliset toimintatavat.

Helprintin ympäristöjohtamisen perustana on ISO 14001 -standardi. Jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen vähennämme toi­min­tamme aiheuttamia ympäristö­vaikutuksia joka vuosi. Sitou­dumme samalla toimimaan puhtaamman elin­ympäristön puolesta lakeja ja määräyksiä noudattaen.


Tavoitteenamme on vähentää jätteen muodostumista sekä luon­non­va­ro­jen tarpeetonta käyttöä tinkimättä paino­tuotteiden laadusta. Helprint Oy on liittynyt vuonna 2009 Energian­säästö­so­pi­muk­seen. Tavoit­teenamme on vähentää energian­käyttöämme 9% vuoteen 2016 mennessä.


Helprint Oy on myös ympäristö­merkitty painolaitos. Yrityksellämme on oikeus käyttää Pohjoismaista ympäristö­merkkiä eli Joutsenmerkkiä kaikissa paino­tuotteissamme. Joutsenmerkki kertoo, että painotuote aiheuttaa vähemmän ympäristö­haittoja kuin muut vastaavat paino­tuotteet. 


Helprint Oy:lle on myönnetty 29.4.2009 Chain-of-Custody alkuperä­sertifikaatti sekä PEFC-merkin käyttö­oikeus paino­tuotteissa. Saimme lisäksi FSC®-sertifikaatin 3.5.2009. PEFC- ja FSC®-merkit osoittavat paino­tuotteeseen käytetyn puuraaka-aineen olevan peräisin kes­tä­vän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä.

Painotuotteisiin liitetty PEFC- tai FSC®-merkki kertoo, että paino­laitos seuraa ja valvoo hankkimansa paperin alkuperää koko valmistus­prosessin ajan.

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

Helprint Oy on yksi ensimmäisistä suomalaisista paino­laitoksista, jolla on laajasti sertifioitu toiminta­järjestelmä. Järjestelmä ohjaa toimin­tamme jatkuvaa kehittämistä asiakkaidemme, ympäristömme, työn­te­ki­jöi­demme ja yhtiömme hyväksi.


Laatujärjestelmämme on ISO 9001 -sertifioitu. Asiakkaillemme ja sidos­ryhmillemme laadukas toiminta merkitsee hyvää laadun­hal­lin­taa,  erin­omaista asiakas­palvelua sekä kustannus­tehokasta toimintaa.

Helprint Oy:lle on ensimmäisenä eurooppalaisena syväpainona myönnetty EU ECOLABEL-ympäristömerkin käyttöoikeus painotuotteissa.