Helprint valde Vattenfalls klimatneutrala el från vattenkraft

Vattenfall och Helprint har kommit överens att leverera vattenkraft-producerad el till Helprint. Klimatneutral el producerad med vattenkraft är en ny produkt Vattenfall erbjuder sina företagskunder.

Även med förnybara energislag uppstår det växthusgasutsläpp. El blir klimatneutral genom att utsläppen kompenseras med projekt för förnybar energi som har certifierats enligt Gold Standard CER- eller VER-certifikaten (Certified Emission Reduction / Voluntary Emission Reduction). Klimatneutral el har ingen negativ påverkan på klimatet.

– Vattenfall satsar stort på förnybara energi och vår målsättning är att bli fossilfri inom en generation. Klimatneutral el är ett steg mot detta mål. Vi är säkra på att det motsvarar också våra kunders förväntningar, säger Vattenfalls vd Elina Kivioja.

– Helprint vill erbjuda sina kunder miljövänliga sätt att producera trycksaker. Att använda koldioxidneutral el i vår produktion är ett stort steg mot en koldioxidneutral produktionskedja, säger Helprints vd Panu Torniainen.

Mer information:

Vattenfall Oy: Vesa Laitinen,
account manager, tel. +358 40 668 5955
vesa.laitinen@vattenfall.com

Helprint Oy: Jyrki Pitkänen
försäljningsdirektör, tel. +358 400 510 731
jyrki.pitkanen@helprint.fi