Allmänna frågor Allmänna frågor Allmänna frågor Allmänna frågor
Allmänna frågor

Allmänna frågor

Här har vi samlat vanliga frågor gällande tryckprocessen. Du ser frågorna i nedanstående förteckning.

1. Vad är skillnaden mellan LWC-, SC- och MF-papper?

Ursprungligen är MF-papper avsett för tidningstryck, dvs. det har utvecklats av poröst, obestruket offsetpapper. För djuptryck glättar man pappret genom att kalandrera det mera. SC-papper är superkalandrerat obestruket papper – det har alltså kalandrerats (glättats) extra mycket, men pappret innehåller även rätt mycket fyllnadsmaterial (pigment) som ökar ytjämnheten och förbättrar tryckegenskaperna. I LWC-pappret läggs pigmentet på baspappret som ett separat skikt med en speciell bestrykningsmaskin (eller enhet). Då kan man bland annat nå högre ljushet och bättre opacitet (papprets ogenomskinlighet) i jämförelse med obestruket papper.

2. Vad är skillnaden mellan offset- och djuptryck?

Djuptryck lämpar sig bättre för trycksaker med större upplaga. Offsettryck är effektivare för mindre upplagor då kostnaderna för tryckytan i offsettryck är lägre än i djuptryck. Det är dock enklare att ändra produktens storlek i djuptryck.

Färgöverföring

I djuptryck överförs färgen till pappret från färgkoppar på tryckytan. I offset (plantryck) har man den tryckande och den icke-tryckande ytan i samma nivå. Metoden grundar sig på att fettet stöter bort färg. I offsettryck är färgerna vattenbaserade och i djuptryck toluenbaserade.

Färgerna

Djuptrycksfärgerna är transparenta dvs. färgerna kan tryckas på varandra. Offsetfärgerna är täckande och därför trycks de inte på varandra utan punkterna ligger bredvid varandra enligt rastervinklarna.

3. Vad är en ICC-profil?

En ICC-profil är en karakterisering av en reproduktionsanläggning (monitor, skanner, digitalkamera, provtryck, tryckpress) och visar hur maskinen ”förvränger” originalets färger. Profilen utnyttjas i ICC-baserade färghanteringssystem för att ta bort förvrängningar som orsakas av maskiner. För att säkerställa färghanteringen ända till tryckinrättningen måste hela färgbildsproduktionskedjan stödja färghanteringen. För tryckinrättningen innebär detta en standardiserad tryckprocess som omfattar ICC-profiler för olika papperskvaliteter. Då kan man exempelvis redan vid skanning av bilden uppnå det optimala resultatet för ett visst tryck och tryckresultatet blir så nära originalet som möjligt.

4. Hur mycket väger produkten?

Du kan använda kalkylatorn för att räkna ut produktens vikt (Excel-fil).