Onnistuneita viestintäratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaan. Onnistuneita viestintäratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaan. Onnistuneita viestintäratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaan. Onnistuneita viestintäratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaan.
Onnistuneita viestintäratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaan.

Onnistuneita viestintäratkaisuja asiakkaiden toiveiden mukaan.

Helprintin tuotevalikoima, kuten myös asiakas­kunta, on laaja. Ohesta löydät esimerk­kejä asiak­kaistamme, joille olemme suunnitelleet onnis­tuneita viestintä­ratkaisuja: mm. IKEA.

Päätuotteemme ovat:

    • Aikakauslehdet

    • Mainospainotuotteet

    • Postimyyntiluettelot

 
Tuotteiden koko voi vaihdella A5:stä ylös­päin. Sivu­määrä voi olla 8 tai enemmän, painos­määrä yleensä noin 100 000 kpl tai enemmän. Paine­tut tuotteet toimi­tetaan asiakkaan toivomalla tavalla leikat­tuina ja nidottuina.


Kahdessa paino­koneessamme on ainut­laatuinen flekso­paino­yksikkö, jonka avulla paino­tuotteet voidaan varioida. Näin voidaan painaa esimer­kiksi jälleen­myyjien logot konetta pysäyt­tämättä. Yksittäisen logon pai­nos­määrän tulee olla yli 3000 kappaletta, mutta koko painos­määrä voi olla miljoonia.


Nitomalinjoillamme voidaan tuot­teisiin lisätä liit­teitä. Ne voivat olla perin­teisiä stifti­liitteitä, kuten lisä­kannet, tai liima­tippa­liitteitä, kuten esimer­kiksi kortit ja tuote­näytteet. Myös irto­liit­teiden laittaminen tuotteiden sisälle on mahdollista.