Försäljning och marknadsföring Försäljning och marknadsföring Försäljning och marknadsföring Försäljning och marknadsföring
Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring

Sverige

Stockholm
Finlandsgatan 56
SE-164 74 Kista


Radovan Milenkovic
Produktionspecialist
Mobil: +46 70 626 8144
E-post: radovan.milenkovic@helprint.fi

Sverige

SE-52372 Timmele
Tel: +46 70 810 3449

Magnus Löfdahl
Key Account Manager
Mobil: +46 70 810 3449
E-post: magnus.lofdahl@helprint.fi 

Finland

Technopolis Aviapolis
Teknobulevarden 3-5 D
FI-01530 Vanda
Tel: +358 50 5110 766
E-post: info@helprint.fi


Hannu Ahvonen
Försäljningschef
Mobil: +358 50 511 0766
E-post: hannu.ahvonen@helprint.fi


Marko Paukkunen
Kalkylator
Mobil: +358 50 301 1794
E-post: marko.paukkunen@helprint.fi


Leena Pekurinen
Kalkylator
Mobil: +358 50 523 8312
E-post: leena.pekurinen@helprint.fi

Ryssland

Technopolis Aviapolis
Teknobulevarden 3-5 D
FI-01530 Vanda, Finland

Hannu Ahvonen
Försäljningschef
Mobil: +358 50 5110 766
E-post: hannu.ahvonen@helprint.fi


Danmark & England, Agenter

Technopolis Aviapolis
Teknobulevarden 3-5 D
FI-01530 Vanda, Finland