Miljöansvar i all vår tryckeriverksamhet Miljöansvar i all vår tryckeriverksamhet Miljöansvar i all vår tryckeriverksamhet Miljöansvar i all vår tryckeriverksamhet
Miljöansvar i all vår tryckeriverksamhet

Miljöansvar i all vår tryckeriverksamhet

Miljöledningen på Helprint Oy följer ISO 14001 standarden och principen om ständig utveckling. Vi strävar efter en renare miljö genom att minska miljöpåverkan samtidigt som vi följer alla gällande lagar och förordningar.

Miljösystemet på Helprint Oy är central i planering och utvekcling av verksamheten. Enligt miljösystemet utvärderas miljösynpunkter och skapas miljömål. Företagets styrelse uppföljer regelbundet att miljömål ska nås.  

Helprint är en Svanenmärkta tryckeri och vi har rätt att använda miljömärket i alla våra trycksaker. Miljömärket Svanen garanterar att produkten förorsakar mindre skadliga inverkningar på miljön än övriga motsvarande produkter. Som det första europeiska djuptryckeriet fick Helprint Oy rätten att använda EU Ecolabel i tryckta produkter.

29.4.2009 tilldelades Helprint Oy ursprungscertifikatet Chain-of-Custody och rättigheten att använda PEFC-märket i sina trycksaker. 3.5.2009 tilldelades vi dessutom FSC-certifikatet. PEFC- och FSC-märkningarna indikerar att träråvaran som använts vid tillverkningen av trycksaken härstammar från skogar som sköts enligt principen om hållbar utveckling.

KVALITETSSTYRNINGSSYSTEM

Helprint är en av de första finska tryckerierna som har ett certifierat kvalitetsstyrningssystem. Systemet omfattar kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet.  Målsättningen med systemet är att förbättra vår verksamhet till förmån för våra kunder, våra anställda, miljön och företaget.