CirclePrinters stärker sin position i Benelux och Frankrike

CirclePrinters har nått en överenskommelse med Corelio NV om ett övertagande av det Belgiska företaget Corelio Printing, ett dotterbolag till Corelio NV. Med detta övertagande så stärker CirclePrinters sin position i Benelux och Frankrike, samtidigt som man fortsätter leda den pågående konsolideringen av den Europeiska tryck och mediaindustrin.


Corelio Printing har en omsättning på mer än 50 miljoner euro och nästan 200 anställda. Företaget är en ledande Belgisk web-offsettryckeri baserat i Erpe-Mere, och specialiserat på tryckning av tidskrifter, magasin, tidningsbilagor och kataloger. Företaget är en pålitlig partner för många Belgiska, Holländska samt en växande skara Franska förläggare. Corelio NV är majoritetsägare och modersbolag till den Belgisk-Holländska mediagruppen Mediahuis.


Affärsuppgörelsen förväntas vara avslutad i början av April 2018. Förnärvarande förväntar sig inte något av bolagen överskott som ett resultat av förvärvet. När uppgörelsen är klar avser CirclePrinters att integrera Corelio Printing i övriga aktiviteter i Benelux.


Joost de Haas, Verkställande Direktör i CirclePrinters säger att, ”behovet av fortsatta konsolideringar i Benelux tryckerimarknad, som karaktäriseras av överkapacitet, har varit en av hörnstenarna i vår strategi i flera år. Med detta förvärv tar vi nästa steg i den fortsatta konsolideringen av den Europeiska industrin, samtidigt som vi förstärker vår position inom den Franska magasinmarknaden. Samtidigt förstärker också CirclePrinters sin roll som en partner för sina kunder, genom att erbjuda en växande nivå av innovation och mervärde för våra kunder”.


Bruno de Cartier, Verkställande Direktör på Corelio NV säger att, ”CirclePrinters och Corelio Printing kompletterar varandra, och kombinationen kommer att stärka positionen på marknaden i Benelux och Frankrike. Det kommer att skapa nya möjligheter och utöka kapaciteten, vilket behövs för den framtida utvecklingen av de tryckta aktiviteterna i Erpe-Mere”.

 

För mer information:


CirclePrinters: Bert Holtkamp
Tel. + 31 655 380 594
bert.holtkamp@rotosmeets.com

Corelio Printing: Jan Lynen
Tel. + 32 476 460 837
jan.lynen@corelioprinting.be