Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen tuotantoon. Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen tuotantoon. Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen tuotantoon. Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen tuotantoon.
Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen tuotantoon.

Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen tuotantoon.

Helprint on Pohjoismaiden suurin syväpaino ja osa CirclePrinters ‑konsernia. Yhtiömme on erikoistunut suurten painos­määrien laaduk­kaaseen, nopeaan ja kustannus­tehokkaaseen tuotantoon. Painos­määrät ovat yleensä 100 000:sta useisiin mil­jooniin kappa­leisiin. Syväpaino­tuotteiden koko voi vaihdella lähes portaat­tomasti välillä A5 ja A3.


Helprintin asiakkaita ovat johtavat aikakaus­lehti­kustantajat, vähit­täis­kaupan ketjut sekä yritys- ja asiakas­viestinnän tekijät. Markkina-alueena on Suomen lisäksi muut Pohjois­maat sekä Venäjä ja Iso-Britannia, joissa kaikissa Helprint tarjoaa asiak­kailleen joustavaa paino­palvelua.