Bekanta dig med våra materialanvisningar Bekanta dig med våra materialanvisningar Bekanta dig med våra materialanvisningar Bekanta dig med våra materialanvisningar
Bekanta dig med våra materialanvisningar

Downloads & Links

Repro instruktioner
Helprints reproinstruktion (PDF)

ICC-profiler
PSR V2 standardprofiler och information om standard hittar du från European Color Initiativens websidor: http://www.eci.org/.

Frågor?
Har du frågor gällande reproinstruktioner, vänligen kontakta vår kundservice.

Bekanta dig med våra materialanvisningar

För att säkerställa en lyckad färghantering och ett bra slutresultat bör du kontakta vår kundtjänst så att vi tillsammans kan gå igenom de tekniska detaljerna innan vi påbörjar reproarbetet.

Prepress

Nuförtiden sker all djuptrycksreproduktion, precis som hos alla andra tryckmetoder helt och hållet digitalt. Bildhanteringen och skapandet av en publikation görs med hjälp av dataprogram och de färgkorrigerade avdragen görs oftast med inkjet-printer. Vid djuptryckning sker färgseparationen och avdraget endera baserat på tryckeriets egna ICC-profiler eller på standarddjuptrycksprofiler. Färgkorrektionen hos djuptryckning skiljer sig inte nämnvärt från andra tryckmetoder vad gäller repron.

Kunden eller kundens repro skickar in det godkända, tryckfärdiga materialet till tryckeriet som filer, vanligen i Pdf-format. Hos Helprint rippas (rastreras) sidorna och placeras på cylinderlayouten på det sätt som sidbrytningen hos ifrågavarande trycksak kräver. Efter detta är sidmaterialet klart att graveras.

Vid djuptryck består tryckytan av en kopparbelagd cylinder. Informationen som ska tryckas graveras in i ytan på elektromekanisk väg med hjälp av ett diamantbett. Gravyrmaskinen är utrustad med flera gravyrbett som samtidigt graverar in koppformade gropar i ytan. Innan gravyren beläggs cylinderytan med ett lager elektrolytisk koppar, varefter ytan svarvas jämn. När gravyren är klar förkromas och slipas ytan så att den får optimala egenskaper för tryckningen. När tryckningen är klar avlägsnas kromen och cylindern är klar att prepareras inför nästa arbete. Cylindrarna är alltså ”eviga” och endast deras yta behandlas på ett sätt som krävs för tryckningsprocessen.