Hos oss är bra service en hederssak. Hos oss är bra service en hederssak. Hos oss är bra service en hederssak. Hos oss är bra service en hederssak.
Hos oss är bra service en hederssak.

Hos oss är bra service en hederssak.

Helprint erbjuder sina kunder Nordeuropas effektivaste och mångsidigaste resurser inom grafisk kommunikation. I St. Michel (Mikkeli) ligger tryckinrättningen Helprint med fyra djuptryckpressar. Tryckprodukterna färdigställs i vårt effektiva binderi. Norden och Ryssland är vår hemmamarknad och vi betjänar dig alltid på ditt eget språk.

Med djuptryckpressarna producerar vi bland annat tidskrifter, försäljningskataloger och reklamutskick. Produktionsmetoden lämpar sig mycket bra också för stora upplagor. Vår kundkrets utgörs av ledande tidskriftsförläggare i olika länder, detaljhandelskedjor samt aktörer inom företags- och kundkommunikation.

Vårt arbetssätt är alltid kundnära och därför tar vi alltid dina speciella behov i beaktande och tar fram de lösningar som passar just dig. Om du redan är kund hos Helprint, vet du redan att god service är en hederssak hos oss.