Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme
Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme

Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme

Ympäristövastuulliset toimintatavat kaikessa painotoiminnassamme

Helprint Oy:n ympäristöjohtaminen perustuu ISO 14001 -standardiin ja jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Sitoudumme toimimaan puhtaamman elinympäristön puolesta vähentämällä toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia lakeja ja määräyksiä noudattaen.

Ympäristöjärjestelmä toimii olennaisena osana liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Sitä hyödynnetään ympäristönäkökohtien arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Ylin johto seuraa ympäristötavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Helprint Oy on ympäristö­merkitty painolaitos. Yrityksellämme on oikeus käyttää Pohjoismaista ympäristö­merkkiä eli Joutsenmerkkiä kaikissa paino­tuotteissamme. Joutsenmerkki kertoo, että painotuote aiheuttaa vähemmän ympäristö­haittoja kuin muut vastaavat paino­tuotteet. Lisäksi Helprint Oy:lle on ensimmäisenä eurooppalaisena syväpainona myönnetty EU Ecolabel -ympäristömerkin eli EU-kukkamerkin käyttöoikeus painotuotteissaan.

Helprint Oy:lle on myönnetty 15.4.2009 PEFC Chain-of-Custody alkuperä­sertifikaatti sekä PEFC-merkin käyttö­oikeus paino­tuotteissa. FSC-alkuperäsertifikaatti on myönnetty Helprint Oy:lle 4.5.2009. PEFC- ja FSC-merkinnät osoittavat paino­tuotteeseen käytetyn puuraaka-aineen olevan peräisin kes­tä­vän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Painotuotteisiin liitetty PEFC- tai FSC-merkki kertoo, että paino­laitos seuraa ja valvoo hankkimansa paperin alkuperää koko valmistus­prosessin ajan.

OSANA TOIMINTAJÄRJESTELMÄÄ

Helprint Oy on yksi ensimmäisistä suomalaisista paino­laitoksista, jolla on laajasti sertifioitu toiminta­järjestelmä. Toimintajärjestelmämme kattaa laatu-, ympäristö- ja työterveys-työturvallisuusjärjestelmät. Järjestelmän avulla kehitämme toimin­taamme jatkuvasti asiakkaidemme, ympäristömme, työn­te­ki­jöi­demme ja yhtiömme hyväksi.